Snel naar

Hét putje van de zomer bereikt maar wordt het nog echt zomers?

Een fraaie afsluiter van de toch wel zeer wisselvallige periode wat mij betreft, geschoten door Frederic in het landelijke Meensel-Kiezegem. Ik doel niet alleen op het verlangen naar zomers weer, ook heb ik er wel een licht positief gevoel over. Maar in kannen en kruiken is dat allerminst nog. Kijken we zo verder naar in dit bericht.

Eerst en vooral ben ik benieuwd naar de huidige tussenstand, vraag me af of het gevoel van een “slechte” zomer slechts perceptie is of dat we wel degelijk onder onze stand leven. Per definitie is het natuurlijk maar waar je de lat legt – voor mij mag het toch wat meer zijn. Bovendien de lokale verschillen extreem. Kom je er om in Zuid-Limburg zal men -terecht- zeer waarschijnlijk stellen dat dit de slechtste zomer ooit was.

In dat perspectief is het welhaast banaal dat het KNMI in het klimatologische overzicht van juli de maand als vrijwel normaal benoemt met als kop “Aan de koele en sombere kant, met de normale hoeveelheid neerslag” en bovenstaande als eerste alinea opneemt. Maar inderdaad; alles op een hoop vegend (over de gehele maand, over geheel Nederland) kom je zo ongeveer op het langjarig gemiddelde uit. Oud-Hollands *** of ***** weer dus. Het is wat het is en zeker in het perspectief van de watersnood mag ik niet klagen, maar dat dus. Met overigens mijn excuses aan iedereen die zich nu gepikeerd voelt wanneer hij of zij niet in “Holland” woont en/of dat als zodanig ervaart.. Het is een opmerkelijk -oud-Hollands- gezegde maar een sluitende verklaring heb ik er niet voor kunnen vinden, evenmin een goed alternatief. Oud-Nederlands of oud-LL bekt nu eenmaal niet zo lekker. Iemand een betere definitie? Voor wat betreft 2021 voor zover zelfs iets onder de nieuwe maatstaf; maar nog altijd aan de bovenkant van het “oude” gemiddelde (referentieperiode 1981-2010). Nog wat kille cijfers: juli kende voor De Bilt géén tropische (die zelfs landelijk niet) en slechts 4 zomerse dagen tegen 9 respectievelijk 2 volgens de “normaal”. Over de gehele zomer heeft De Bilt tot nu toe slechts één tropische dag (17 juni) genoteerd. Actueel ligt de gemiddelde temperatuur van augustus (over de eerste decade dus) ruim 2 graden onder de norm.

De nuance, die verderop in het overzicht van het KNMI wel beschreven wordt, zien we vooral op deze kaart met de afwijking van het neerslagoverschot ten opzichte van de normaal. In de al zo lang durende wisselvallige periode bij bovendien vaak gebrek aan stroming leverde het buiige weertype lokaal tussen de 200 en 300 liter per vierkante meter meer op dan waar we op ingericht zijn. Waarbij Zuid-Limburg dus de geografische “pech” (understatement uiteraard) had dat de heuvels en dalen al dat water deden samenkomen én er in vrijwel het gehele achterland / stroomgebied minstens evenveel viel. In met name het westen van Brabant is de situatie vrijwel tegengesteld: normaal tot zelfs iets droger dan normaal.

Met wind, bewolking en neerslag aardig gelijkmatig over nacht én dag verspreid verloopt mijn eerste vakantieweek voor zover op zijn zachtst gezegd uiterst matig. Beterschap in het vooruitzicht, eigenlijk vanaf vanmiddag al! Donderdag staat gereserveerd als stranddag. Met een zwakke tot matige wind, zeker in de zuidwestelijke helft flink wat zon en zo’n 22 tot 24 graden aan de kust moet dat te doen zijn.

Vrijdag doet de temperatuur dan -tijdelijk?- weer een klein stapje terug. Maar droog en aardig wat zon; prima doe-dag. Al vanaf zaterdag is de verwachting lastig en onzeker hoor! Let op de lagedruk-kern ten noorden van de Azoren. Donderdagavond nog gelijkwaardig in de actuele hoofdberekeningen van beide grote modellen (GFS vs ECMWF) ..

Maar vrijdagmiddag al een groot verschil! Daar waar in het EC-model het lagedrukgebiedje oplost diept die in het GFS juist uit.

Cruciale gevolgen: daar waar in het EC het Azoren-hoog vervolgens opbolt richting het noordoosten en wij aan de oostflank daarvan in een westelijke- tot noordwestelijke stroming terecht zouden komen laat het GFS de lagedruk zich uitbreiden. Zowel aan de grond als op hoogte in de atmosfeer, behoorlijk stationair ten westen van ons. Een zuidelijke stroming in dat geval!

Medio volgende week zou in dit scenario aan de zuidkant van de hoogtetrog zelfs -hé daar hebben we er weer één- een koud putje voor anker gaan. Maar dit keer op een voor ons gunstige plek: juist ten noorden van het Iberisch schiereiland. Een wat langere stabiele zomerse periode behoort dan tot de mogelijkheden; in de meteo-fictie zie ik de 30-ers al verschijnen.

De spreiding in de ensembles, tussen de opeenvolgende runs én tussen de verschillende modellen en dus de onzekerheid is echter groot. Waar de hoofdrun en zelfs een aanzienlijk(er) deel van het ensemble van het ECMWF-model gisteravond enthousiast meedeed is daar vanmorgen toch weer weinig van over.

Het GFS-model laat een vergelijkbare spreiding zien zien maar is actueel iets positiever toch. Ik duim ervoor!

De vakantie-tip voor als je verlangt naar echt veel zon en warmte blijft toch de Middellandse zee. Doorgaans niet al te extreem heet actueel en nauwelijks een spatje de komende 10 dagen. Hoewel, ook niet helemaal zeker voor de gehele regio. Afhankelijk van de lagedruk-ontwikkelingen die ik hierboven al beschreef grofweg twee scenario’s denkbaar. Of zoals op deze kaart slechts wat warmte-onweders in Italië en op de Balkan en later rondom de koude put op het Iberisch Schiereiland (mogelijk flink) wat neerslag óf vanaf medio volgende week -veel- meer regen en zelfs koelte over een groot deel van Italië, de Balkan en Griekenland.

Tot die tijd vanaf vrijdag wel enkele dagen zeer heet in Spanje: landinwaarts waarschijnlijk lokaal zo’n 43 graden. Het GFS laat vanmorgen zelfs 46 graden zien maar zat in vorige berekeningen wat te hoog voor die regio. Direct aan de kusten nog altijd prima te doen mijns inziens.

In dezelfde samenhang als hierboven beschreven is het afwachten of die hitte daarna noordoostelijk opschuift richting de Balkan. Het GFS doet dat in de hoofdberekening maar met een ietwat noordwestelijke stroming blaast het ECMWF model de echte hitte vrijwel uit geheel Europa.

Tot slot een lekker koud uitstapje naar Groenland en de Noordpool. Nu ja, het is niet allemaal even fraai. Vooral het actuele webcambeeld van de aan de oostkust gelegen Freya-gletsjer doet wat pijn aan de ogen. Voorheen mooi wit; dit jaar volledig is de sneeuw volledig gesmolten. Maar hoe staat de Groenlandse ijskap er als geheel voor?

Mijn aandacht werd getrokken door de diverse -vaak zeer alarmerende- berichten in diverse media, variërend van het (feitelijk nog) genuanceerde verlies van 8.5 gigaton op één dag tot hittegolven, “Groenland voor een groot deel gesmolten” en “genoeg water om heel Florida onder 5 cm water te zetten”. In de dezelfde categorie als in 2012 toen volgens sommige media 97% van de ijskap al gesmolten was (de leukste kan ik niet meer terugvinden maar zie hier bijvoorbeeld). Hoewel er nu soms in bijzinnetjes wel werd vermeld dat dit niet zoveel smelt was als in 2012 en 2019 én dat het voorjaar koud en sneeuwrijk was. Om dat Florida in het juiste perspectief te plaatsen: ik vind het een kolderieke metafoor. Dat gebeurt natuurlijk niet. Zelfs al zou dit netto verlies kloppen (wat niet zo is ; zullen we zo zien) verspreidt dat water zich over de wereldzeeën en leidt dat tot een gemiddelde stijging van de zeespiegel van 0.024 mm (bron). Met (theoretisch in dit geval van zulke lage waardes) wat lokale verschillen door de verschillen in zwaartekracht die tegelijkertijd ontstaan. Dichtbij de (lichter wordende) ijskap minder zwaartekracht dus een relatief kleinere stijging.

De alarmbel inclusief die zo wereldvreemde metafoor kwam echter wel van -naast het National Snow and Ice Datacenter (NSIDC)- dé autoriteit op het gebied van het Groenlandse en Arctische ijs. Polarportal.org; onder supervisie van de Deense evenknie van het KNMI (het DMI) middels bovenstaande tweet. Hmm.

Bron: polarportal.org

Wat in de linker afbeelding in de tweet meteen opvalt zijn de positieve uitschieters op 26 mei en 24 juni. En dat -nu we een aantal dagen verder zijn- de negatieve uitschieter rond 26 juli even kortdurend was. Op bovenstaande afbeelding zien we naast de dagelijkse toe- of afname ook de totale accumulatie. Het kalenderjaar start op 1 september; vrij strak rond deze datum komt het smeltseizoen van zo’n kleine drie maanden ten einde. Inclusief enorme dagelijkse variatie volgde de accumulatie tot half april netjes het langjarig gemiddelde. Toen volgde een bijzonder droge periode waardoor de groei iets achterbleef. Duidelijk te zien is dat er rond 26 mei -een voor de tijd van het jaar- enorme inhaalslag gemaakt is. Al in de reacties opgemerkt: vrijwel nergens werd daar melding van gemaakt; slechts bijvoorbeeld hier..). Bovendien zette de serieuze smelt pas laat in: ruwweg ergens in de tweede week van juli. De sneeuwval van en rond afgelopen zondag in het zuidoosten heeft het verlies van 28 juli (NB vergelijk dit met het langjarig gemiddelde) alweer grotendeels gecompenseerd.

Bron: polarportal.org

En dan is er nóg iets aan de hand. In de praktijk pakt het verlies aan (oppervlakte) massa doorgaans (veel) lager uit dan geprojecteerd middels het smeltpercentage van de oppervlakte. Precies 28 juli jongstleden is daar een mooi voorbeeld van. Overigens: “smelt” wordt gedefinieerd als een verlies van meer dan 1 millimeter per etmaal. Op die bewuste dag was een kleine 70% van het totale oppervlak van Groenland aan “smelt”. In de massabalans zien we dat totaal niet terug; een veel kleiner gebied slechts aan de randen. Wat is het geval? Het smeltwater sijpelt natuurlijk weg in de ijskap en op de weg naar de oceaan herbevriest dat allang voor het daar aankomt. Anderzijds kan het zo zijn dat er verlies aan massa optreedt zonder smelt, bij temperaturen ver onder nul. Hetzelfde effect dat we in de Alpen zien op zonnige dagen: de sneeuw sublimeert (verdampt) zonder eerst in de vloeibare fase te geraken. Dit effect is echter veel kleiner dan de herbevriezieng. Allemaal netjes meegenomen in het speciale numerieke model (HARMONIE / AROME) dat deze data levert; inclusief bijvoorbeeld het verschil tussen regen die valt op een koud en dik genoeg sneeuw- of ijsdek waardoor het bevriest dan wel direct aan de kust op een te warme ondergrond. Al met al kan ik (voor zover dit item) met de beste wil van de wereld niet plaatsten waarom polarportal nú met dit bericht kwam. Ondanks dat er wel degelijk sprake is van afname van de ijskap en ik beslist niets wil afdoen aan de correctheid van de data treedt er actueel géén versnelling of zelfs maar extreem op. Je zou toch bijna denken dat het iets met timing te maken heeft.. zo juist voor het verschijnen van het nieuwe IPCC rapport..

Bron: polarportal.org

Tot nu toe hebben we het -overigens net als polarportal zelf in de jongste berichten- slechts over de Surface Massa Balance (SMB). Dat is echter maar de helft of feitelijks zelfs minder van het verhaal!!! Wat hier niet in meegenomen wordt is de afkalving van de gletsjers en ijsbergen die in zee uitstromen. Een deels natuurlijk proces, deels logischerwijs en theoretisch versnellend door opwarming van de aarde. De groene lijn in deze grafiek laat zien dat dat verlies actueel stabiel zo’n 500 gigaton per jaar bedraagt. Hieruit volgt dat het totale verlies de uitstroom minus de massabalans is. De ijskap zou dus in evenwicht zijn wanneer er net zoveel sneeuw / massa bij komt als wat uitstroomt in zee. Dat is echter niet het geval. Over de periode 2002-2019 was het netto verlies (in de grafiek de rode lijn (TMB) = Discharge (groen) – SMB (blauw)) circa derhalve 250 gigaton per jaar ((bijdrage aan) zeespiegelstijging: 0.7 mm / jaar).

Bron: polarportal.org

De jaren 2017, 2018 en waarschijnlijk ook 2021 springen er dan toch positief uit. De eerste twee kenden een positieve SMB van zo’n 550 respectievelijk 500 gigaton. Trek je daar die 500 gigaton verlies vanaf valt dat mooi terug te zien in deze grafiek met de satellietmetingen (middels zwaartekrachtberekeningen) en komt dat overeen: in die jaren nauwelijks tot géén netto afname. Waar 2021 op uitkomt is nog heel even afwachten maar een positieve SMB van 400 tot 450 gigaton lijkt waarschijnlijk. Waarmee het nettoverlies (zeg maar 75 gigaton) opnieuw lager uitkomt dan alle jaren uit de periode 2001-2016. Opmerkelijk toch. Het kan toeval zijn; weer = geen klimaat; de periode waar we naar kijken is uiteraard extreem kort. Anderzijds is het voorstelbaar dat dit een negatieve terugkoppeling is van een opwarmend klimaat(periode): meer vocht = meer sneeuw. In die gedachte past het ook dat er de afgelopen jaren ook hogerop het centrale deel van de ijskap meer sneeuw valt waardoor de ijskap daar (een beetje) aangroeit!

Bron: NSIDC

Nu we toch in het hoge noorden zijn wil ik nog even kort naar het Noordpoolijs kijken. Zeker hier: weer = geen klimaat. Toch springen er wat mij betreft twee dingen uit. Ten eerste: hoewel de algehele toestand (hier wel) nog altijd dramatisch is valt de smelt me dit jaar mee. De start was slecht: de afgelopen winter kampte nog met de na-weeën van de bizarre hitte in en ten noorden van Siberië van twee zomers daarvoor. Relatief dun ijs op veel plaatsen en vooral in de Laptev zee. Een nieuw diepterecord leek me binnen handbereik maar dat lijkt nog enigszins mee te gaan vallen.

Bron: NSIDC

Twee: op beide van de enerzijds zo geliefde en anderzijds uiteraard zo verafschuwde potentiële scheepvaartroutes (de noordelijke en de noordwestelijke passage) ligt nog veel ijs!

Bron: NSIDC / Mudryk et al., 2021.

In haar jongste bericht stelt het NSIDC dat het afwachten is of de noordelijke passage dit jaar nog toegankelijk wordt en het vrij zeker is dat de noordwestelijke passage dicht zal blijven. Ze zullen het beter weten als ik maar dat eerste verbaast me. Kansrijk toch dat met nog ruim een maand te gaan dat het laatste beetje ijs in de Kara-zee en de Oost-Siberische kust zal verdwijnen.

Bron: M. Tschudi, W. Meier, and Stewart, NASA NSIDC DAAC

Dat de noordwest-route dicht zal blijven lijkt wel een zekerheid. Het is volgens mij al eerder opgemerkt in de reacties: ongewoon veel ijs aan de Canadese kust! De verklaring is vrij eenvoudig maar lijkt voor de lange termijn bovendien géén goed nieuws. Door -dat dan weer wel- de weersomstandigheden van met name afgelopen winter en voorjaar is het dikke meerjarige ijs op drift geraakt en via de centrale delen van de arctische regio nu bij Canada komen te liggen. Met aan de randen daarvan relatief warm water; het zou de smelt van (dit laatste beetje) meerjarige ijs juist kunnen doen versnellen. Maar wie weet, ook hier toeval. We blijven het volgen!

Leo
Author: Leo

57 comments

 1. GFS06 laat “de zomer” die op donderdag a.s. begint én eindigt nog 1 á 2 dagen “langer” duren, vrijdag + zaterdag 😉 het lijkt wel de laatste stuiptrekking van zomer 2021!?
  Misschien nog een Houdini zondag a.s.? Maandag weer warm, daarna uitzwaaien van warm zomerweer?
  M.b.t. dat laatste: Groenland (gelukkig) niet als de laatste paar jaar/zomers. Maar ja, daar hoor je “ze” niet over. Wel roepen dat het in het noorden/noordoosten van Europa warm/heet is (geweest) of dat het zo heet is in Zuid-Europa, klimaatverandering dus bosbranden……. Dit “verkoopt” tenminste……

  1. Smeltseizoen op Groenland verhoudt zich zo’n beetje met het jaar 2000 (21 jaar geleden) en 1995 (26 jaar geleden) Vorig jaar was de smelt aanmerkelijk lager.

  1. Spannend slot van Leo. Ik wacht met spanning af. Hoe laat gaat de lancering plaatsvinden?

   Benieuwd trouwens wie van de lezers hier als eerste een ruimtevlucht met Branson of Bezos gaat maken. Iemand al geboekt?

 2. GFS 12.00 uur: Hogedruk ten noordwesten van de LL ‘zakt’ langzaam zuidwaarts met de kern ten westen en geleidelijk ten zuiden van ons zodat wij in een noordwestelijke en later westelijke stroming lijken te blijven.
  Voortzetting van gematigd zomerweer zo lijkt het..neerslag zal er niet of nauwelijks vallen en met een beetje geluk ook aardig wat zon!

 3. Poe wat een cliffhanger kennelijk 😉
  NB deze tweet van dé autoriteit -en de daaropvolgende gedeeltelijke kolder in de diverse media die het voorbij zagen komen- is de aanleiding. Hoewel zo op het eerste oog kolderiek (zie als tegenhanger namelijk de +12 gigaton op 26 mei) zit er toch wel degelijk (een kern van) wat waarheid in. Meer toelichting later vanavond of morgenochtend!

  1. Grappig… kan me van de mega uitschieter naar BOVEN toe geen enkel bericht in de media gevonden…

   1. in België wel, maar dat was dan tesamen met het bericht van de smeltpiek eind vorige maand. Zo van “nu smelt het, maar het begin van het seizoen was koud en sneeuwrijk, dus het valt dit jaar nog wel mee.”
    Eerlijk heb ik het niet zo voor die ‘smelt extent- grafiek’. Geeft te weinig info weer over de echte toestand. De smelt-extent kan naar 100% van de ijskap gaan, maar als het maar +1°C is zal het wel meevallen met die smelt.

    1. Inderdaad… zo kijkende naar de grafiek zit lijkt er vanaf september vorig jaar tot op heden per saldo meer massa bij te zijn gekomen.

     Je geeft aan dat er in België wél aandacht aan is besteedt.. ik bedoel eigenlijk, maar dat zeg jij in feite ook, dat op of net ná het moment van de absurde dump je er niets over leest maar pas op het moment dat er een giga smelt moment heeft plaatsgevonden..
     Maar idd uiteindelijk is het wel benoemd… jammer dan ook dat ze niet zeggen dat uit de grafiek van de laatste 11 maanden ‘blijkt’ dat per saldo sprake is van een positieve afwijking..
     Overigens lijkt er juist dit seizoen sprake van een stabilisatie (op z’n minst) voor wat betreft de afsmelt van het Noordpoolijs:

     1. De Groenland SMB-grafiek niet verkeerd interpreteren @Asten. Het ‘lijkt’ alsof de Groenlandse ijskap is aangegroeid, maar ijs dat de zee instroomt of smeltwater dat dieper in het ijs weer aanvriest wordt hier niet op weergegeven. Hier gaat het enkel om de gevallen sneeuw, sublimatie en smelt. Er is dus niet noodzakelijk een positieve afwijking / ijsaangroei in zijn geheel. Als je de totale opp van de grafiek boven de nul-lijn vergelijkt met de opp van de grafiek eronder, dan is die van het deel boven de nullijn duidelijk groter. Je zou dan makkelijk de conclusie kunnen maken dat de Groenlandse ijskap elk jaar opnieuw aangroeit, maar dat is dus niet zo. De grafiek over het totale ijsvolume op Groenland geeft een heel ander beeld.

     2. Mijns inziens niet helemaal correct Fré. Herbevriezing / uitstroom in zee van het smeltwater wordt wél meegenomen; de afkalving van met name de gletsjers niet. Daar zit de crux: deze bedraagt actueel circa 500 gigaton; dat dus van de SMB aftrekken. Zie mijn (nu complete) bericht. Overigens ging het mij met name om de wat vreemde timing van dit bericht van polarportal; er is actueel géén sprake van een versnelling of extreem; integendeel.

 4. ik voel de bui alweer aankomen, letterlijk en figuurlijk. Zoals we de voorbije zomer al meermaals gezien hebben: eerst wordt een uitzakkende koudeput westelijk van FR berekend, maar naarmate de datum dichterbij komt blijkt die put toch meer oostelijk in de buurt van BE te komen liggen. Zo ook nu weer in de ochtendrund van GFS00.

  1. Uiteraard weer met de nodige plens water. Waar de neerslagzone weer in de lengterichting overtrekt, kan weer tot 90mm vallen op 24h tijd. Absoluut nog niet zeker, maar wel nodig om in de gaten te houden:

 5. Tropische storm Fred is vannacht ontstaan ten zuiden van Puerto Rico. Fred koerst over Hispaniola, ten zuiden van Turks en Caicos langs, ten noorden van Cuba richting de westkust van Florida. Fred blijft in zijn koers dicht bij de diverse kusten en heeft daardoor interactie met land. Verondersteld wordt dat Fred daardoor niet zal uitgroeien tot een orkaan. ( landmassa’s werken als schuurpapier bij tropische systemen)

 6. @Ronaldo, ik las op twitter (oa van NoodweerBenelux) wat berichten over een evt. tropische storm boven de Zwarte Zee komend weekend. Hoe realistisch is dat?

  1. Ik zag zoiets langkomen idd. Ben niet heel erg ingelezen in dit specifieke geval. Maar je kunt het vergelijken met een Medicane. (een tropische depressie boven de Middellandse Zee) Veelal zijn deze systemen sub-tropisch en niet tropisch. Heeft te maken met in hoeverre de gesloten circulatie ontwikkeld is en of er voldoende convectief materiaal aanwezig is. De wind is merendeel, zeer kort, > windkracht 12.
   Dergelijke stormen komen ook (zeer zeldzaam) voor boven de Kaspische Zee in zeer kleinschalige vorm. Een zgn. Zwarte Zee Medicane ( BlackSeaCane) is naar mijn info nog niet eerder voorgekomen.
   In ieder geval niet in het satelliet tijdperk.
   Tnx voor de tip.

 7. Er staat daar blijkbaar idd iets te gebeuren. De grote weermodellen EC en GFS laten echter helemaal geen signaal zien van extreem weer. ARPEGE en ICON dan weer wel maar de timing ligt zo ver uit elkaar dat ik me af vraag of een dergelijk evenement wel plaats gaat vinden. En zo ja …. welke regio wordt getroffen? De Zwarte Zee is niet heel groot maar een Medicane is echter heel kleinschalig. Onderstaande plaatje is van ICON voor aanstaande maandag – de foto er onder is van ARPEGE voor komende zaterdag. Aanmerkelijke verschillen dus. Niet alleen qua timing maar ook qua intensiteit.

   1. Helder! Thanks voor je uitleg, benieuwd hoe de situatie zich gaat ontwikkelen.

  1. Verbaasd me niets dat het dáár gebeurd… de verzengende hitte vlakbij Afrika én een licht föhneffect (gok ik).. een paar jaar geleden met een huurauto vanuit Palermo zuidwaarts gereden naar Siracusa… dik 40 °C ..echt te heet om uit te stappen.. toen ook lokale bosbranden (jaarlijks terugkerend fenomeen daar overigens)..


  2. Oef, die hadden we niet echt zien aankomen he.. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het (slechts) niet heel erg goed in de grofmazige modellen zat en ik er dus overheen gekeken had (want immers wel Spanje benoemd).
   Het record is nog niet bevestigd en erkend door Meteo-Italia en de WMO maar vooral op dat laatste gaan we niet wachten; soms gaan daar jaren overheen.. Wat enigszins twijfels oproept is dat de maxima van de omliggende stations zo’n 3 tot 5 graden lager uitvielen én dat het station niet in beheer is door Meteo-Italia maar door het SIAS (het “regionale agro-meteorologische netwerk “). Anderzijds is de meting door het SIAS wel al gecheckt (en correct bevonden) en wordt dat elders niet tot nauwelijks in twijfel getrokken. Voorts lijkt de waarde plausibel omdat juist daar -vrij lokaal- de T850 hPa tijdelijk op 31 graden lag. En er -zoals Asten al stelt- inderdaad sprake schijnt te zijn van een licht föhneffect. Ook als je naar het verloop van de temperatuur kijkt lijkt daar niets mis mee (itt tot bv het ingetrokken record van Deelen), inclusief de sterke daling van de temperatuur en toename van de luchtvochtigheid door het opsteken van een sterke zeewind. Het vermelden waard is overigens dat de temperatuur niet in Siracusa maar zo’n 10 km landinwaarts in Floridia genoteerd werd. De NOS doet het in het bericht wel goed maar elders wordt veelal over Siracusa gesproken. Dat ligt echter direct aan de kust; daar werd het slechts 34 graden. De 48.5 graden uit 1999 waar in de tweet over gesproken wordt is overigens NIET officieel erkend.
   Dit los van het gegeven dat het wel zeer heet is hoor! Ook Tunesië noteerde gisteren een nieuw record: 50.3 graden. En zoals eerder gesteld: Spanje is ook in de race. Vrij grote verschillen nog altijd tussen de modelverwachting maar o.m. GFS en ICON laten daar zaterdag 48 graden zien in het zuidelijke binnenland.

   1. Is er iets bekend over de ouderdom van dit station op Siracusa? Ik was net even aan het zoeken en ik kom bij het station niet verder dan 2019 maar dat kan net zo goed alleen de dataset zijn. Het plaatje erbij ziet er wel wat ouder uit.

   2. Nadat ik nog even wat heb zitten staren naar de foto’s van het weerstation toch nog één grote maar! Er lijkt wat geknutseld aan de opstelling? Op de eerste foto (maar welke is recenter?) lijkt de temperatuursensor dichter bij het hek geplaatst te zijn én het zonnepaneel (op slechts enkele decimeters) recht boven de sensor. Denkbaar is dat -bij een hoge zonnestand- de zonnestraling precies op de sensor reflecteert. Wat de invloed hiervan zou kunnen zijn en wat de eisen zijn weet ik niet. Misschien een vraag voor @Frederic?

    1. Ik zie het verschil niet. Alleen een foto uit een andere hoek volgens mij.

 8. Overigens zag ik een lezenswaardige bijdrage van Henk de Velde, zeezeiler, jullie weten wel, die een interessante visie op de klimaatverandering heeft. In 2007 liet hij al opteltekens dat de mens zich niet schuldig hoeft te voelen voor de klimaatverandering. Men praat ons dit aan, het is een natuurlijk proces.

  1. Heb je een link…
   Wat mij betreft ook lezenswaardig is de site van https://klimaatgek.nl

   En specifiek mbt het onlangs uitgebrachte rapport van het IPCC… wellicht een tip ook voor de media én politici die moord en brand schreeuwen…:
   https://klimaatgek.nl/wordpress/

   Verder laat ik het hier bij… puur voor liefhebbers die verder kijken dan hun neus lang is.. 😉

   1. Die eerste reactie en dus kritische kanttekening op het IPCC rapport hoor en lees je (bijna) nergens. Mijn gevoel bij de hele klimaatdiscussie (bewust vermijd ik de term crisis) is dat vooral een discussie is waarmee media willen scoren door cherry-picking (angst en rampen verslaan verkoopt), waarbij onderzoeksbudget door onderzoekers wordt veiliggesteld (angst en bang zijn voor angst maakt budget vrij) en door politieke tegenstellingen die via deze angst worden uitvergroot.

    Bovendien is de snelheid en het bereik van de media enorm toegenomen. Een vicieuze cirkel waar we inzitten met z’n allen en alleen uitkomen door te zien hoe e.e.a. zich ontwikkelt. Want voorspellen is nagenoeg onmogelijk. En dan denk ik: wel investeren maar wel vanuit gezond verstand.

    Voorbeeldje: berekenen van benodigde hoogte en sterkte van een dijk kan een ingenieur prima. Tot in detail. Maar waar moet zo’n dijk berekend worden? Dan komen die data weer om de hoek kijken. En kloppen die? Mwah…..

    Lastig hoor.
    Ondertussen wel heerlijk weertje vandaag hier in Brabant.

 9. Huh ….. ??
  Werkelijk uit het niets verschijnt ineens een bui boven Evia, daar waar de hevigste bosbranden in Griekenland voorkomen. Bijzonder en totaal geen verklaring voor!!

  1. Ik dacht in eerste instantie aan andere reflectiebronnen (bv asdeeltjes die de radar reflecteren), maar op de radar lijkt het toch echt een bui te zijn die ontstaat boven zee en daarna het land op drijft. Iemand webcam beelden per plaatse?

  2. Een bosbrand die zijn eigen weer creëert? Hoorde ik laatst een weerman ook over spreken. Dusdanige warmte/hitte en condensatiekernen dat er dus lokaal weer ontstaat. In Californië is dat al vaker gezien en zo’n onweersbui met bliksem veroorzaakte 10km verder nieuwe branden….

 10. Ik heb geen link maar wellicht op zijn site/ pagina. Is al oud maar toch actueel. Ik kreeg de tip via Facebook van een kennis vandaar.

 11. Qua weersverwachting richting volgende week blijft het erg stil hier in de comments. Heeft vast te maken met de herfst die ons te wachten staat of ziet iemand nog lichtpuntjes ?

 12. Zowaar een paar druppels regen nu. Partijtje plakkerig. Hopelijk trekt het op tijd open, want ik wil de camera klaarzetten om mooie plaatjes van de perseïden te schieten.

  1. Idem hier. Nog wat lichte bewolking nu. Zal wel opentrekken zometeen.

 13. Hier op Vaxholm (tussen Stockholm en Sandhamn, van de serie) was het vandaag en gisteren prachtig nazomerweer. Koele, vochtige nachten en overdag een heerlijk warme zon; volgens veel Zweden strandweer!
  In de middag bouwden de stapelwolken op, maar na zessen lossen die weer op. Hopelijk blijft dit nog een paar dagen zodat we inderdaad Sandhamn, zonder murders, maar met mooi weer kunnen bezoeken.
  Nog een goede week voor ons, voor de Zweedse kinderen zit de zomervakantie er na dit weekeinde op. En dat is te merken op de campings!

 14. Lijkt erop dat we vanaf 2e helft volgende week toch wat beter weer krijgen. Minder wisselvallig en redelijke temperaturen bij weinig wind.

  1. Yep…. de 30-ers lijken er alsnog aan te komen… een serieus langere periode met zomerweer (als we de GFS-hoofdrun mogen geloven).
   Ik heb verder nog niet naar de pluim gekeken…. ben onderweg 😉

  2. Dat dacht ik vorige week ook; lees: modellen lieten dat ook zien….. en uiteindelijk…..enorme tegenvaller…. dus…. 😉

   1. Nu ook…
    Hoofdrun boven in de pluim bij EC.
    In ieder geval geen 30-ers.
    Vanaf maandag wisselvallig en wederom koel. Daarna koffiedik kijken.
    #droeftoeterzomer
    Al vind ik het niet heel erg, maar dat is persoonlijk uiteraard.

   2. ECMWF laatste run….
    Tegen volgende weekend: ik heb goede hoop…

 15. Oei! Wat zal het gras lang zijn als ik thuiskom!

Comments are closed.