Snel naar

Hoe groot is de kans op extreme hitte en hoe warm kan het worden?

Het was even lastig de juiste afbeelding te kiezen om mee te openen. Als liefhebber van extremen, al zijn ze maar virtueel, is en blijft het altijd verleidelijk de meest extreme kaart er uit te pikken. En natuurlijk is dat dan meteen een mooie eye-catcher. Die was echter niet het meest representatief en evenmin actueel dus anders. En anders zou ik mijn punt ook niet kunnen maken dat er te veel geroeptoeterd wordt.. Het is zeker niet de fraaiste geworden, zo’n grafiekje met 30 lijntjes die de (spreiding in de) mogelijke temperatuur voor de komende 16 dagen weergeven. En een stuk minder lintjes voor de neerslag trouwens. Daarover zo nog wat meer. Wat zegt dit (jongste GFS-ensemble)? Hoewel een pluim maar een pluim is, ruwweg dus de verdeling van de kansen. Interessant is dat met name het GFS-model al bijna een week lang met zeer bizarre kaarten komt; geregeld kwam / komt er 40 tot 42 en een enkele keer zelfs 44 graden voorbij in de hoofd- of officieel de “operationele” of zoals in bovenstaande grafiek gewoon “Run GFS” – de zwarte lijn. De huidige ochtendrun (die met rekenen gestart is om 0 uur UTC; vandaar de naamgeving met dat tijdstip) is een stuk minder extreem en zelfs enigszins een uitbijter ten opzichte van de eerdere runs én het andere grote model (ECMWF). Daarentegen zien we de laatste run / dagen juist steeds meer ondersteuning door andere ensemble-leden voor (extreme) hitte. In het huidige ensemble veel 30 plussers en 3 leden die zaterdag 16 juli door de 40 graden gaan (lid 4, 16 en 24) in het zuidoosten van Nederland. Met (lid 24) als meest extreme; ruim 43 graden. De vraag hoe groot die kans is en met name of het sowieso mogelijk dat het 43 of 44 graden zou worden fascineert me en dus wil ik daar wat op toespitsen. Goed: 3 van de 30 leden dus. Erg kort door de bocht maar ruwweg: 10% kans dus. Hou dat even vast!

Eerst de komende dagen en de mogelijke aanloop naar de hitte bezien. Actueel om het hogedrukgebied op de Atlantische Oceaan heen een bij ons noordwestelijke stroming. Door de uitloper die over onze regionen ligt vandaag nog prima weertje toch? Mede onder invloed van de straalstroom zit er echter redelijk wat gang in. Het op de kaart zichtbare warmtefront, koufront en de occlusie (vanaf Texel noordwestwaarts; in de rode, blauwe en paarse lijnen met de bolletjes en driehoekjes) zullen vannacht en morgen overdag achtereenvolgens passeren.

Op genoemde passages vanavond en vannacht vooral in het noorden een beetje regen, morgen verspreid over het land wat lichte buitjes. Al zullen er plaatsen zijn waar het droogt blijft.

Hoe de verdere ontwikkelingen ook zullen zijn; door de hogedrukinvloeden lijkt het weer een bijzonder droge periode te gaan worden. Tot en met de 10-daagse verwachting was bovenstaand kaartje het wel en zien we complete flatliners in de ensembles; ook in het GFS model (hierboven het ECMWF). Hooguit met name op zaterdag her en der nog wel wat druppels. Pas ná die 10-daagse enkele lijntjes die wat doen maar zelfs die kans is in de actuele pluim klein; hooguit zo’n 10 leden staan dus voor 20 % kans. Ik heb hier overigens even voor Vlissingen gekozen omdat die het door de minste neerslag vandaag en morgen het mooiste laat zien. Na morgen is het landelijke beeld gelijk.

Tot zo ongeveer maandag blijft de stroming nog wel noordwestelijk. Zeker in de bovenlucht best fris daardoor: de temperaturen op het 850 hPa-vlak zullen schommelen tussen de 5 en 10 graden. Desondanks nog best aardige temperaturen, die zeker als de zon er wat bij komt nog wel wat hoger uit zullen pakken dan bovenstaande. En afgezien van misschien zaterdag nog een briesje ook weinig wind (uit het noorden tot noordwesten). Let op, ik gaf het al aan, ik spits me in dit bericht toe op de grootst mogelijke hitte. En dus het zuidoosten: de pluim is vanaf hier voor Maastricht. Overigens kunnen afhankelijk van de precieze details / ligging van de drukgebieden de verschillen landelijk opnieuw groot worden.

Zo rond dinsdag zal de hogedruk zich verder over het vasteland van Europa gaan uitbreiden. Waardoor in aanvang de 25 tot 30 graden al snel mogelijk wordt. Zoals gezegd; ver weg en onzeker nog maar de hitte waar we naar staren in het volgend weekend zou zo vormgegeven kunnen worden. De hogedruk die (op hoogte) nog verder oostwaarts trekt; wij aan de westkant ervan waarmee de zuid- tot zuidwestelijke stroming op gang zou komen.

Meer dan de ECMWF-pluim doet vermoeden neemt vanaf dinsdag 12 juli en zeker in het verdere verloop de onzekerheid mijns inziens flink toe. Enerzijds omdat de spreiding in het GFS (vooral vanaf eind volgende week) een stuk groter is, anderzijds omdat het ECMWF-model dit (warme tot hete) beeld en ensemble pas sinds gisteravond laat zien. De operationele runs zitten vanaf dinsdag overigens vrij ver bovenin het ensemble maar op basis daarvan zouden de eerste 30 plussers in het zuidoosten al mogelijk zijn. Met die onzekerheid in acht genomen: in het weekend van 16 juli de grootste kansen op (extreem) hoge temperaturen. Dan pas ik nog een correctie toe; het is een bekend gegeven dat het ECMWF (nog altijd) de maximale temperaturen bij zomerse instralings-omstandigheden met zo’n 2 graden onderschat. Dan volgens dit ensemble: al vanaf woensdag 60% kans op (mogelijke een langere periode met) >30 graden, geleidelijk aan tot 30% kans op >35 graden en op 17 juli 8% kans >40 graden.

Het GFS-model doet iets gelijkaardigs; hier die kansen op meer dan 35 graden op 17 juli volgens het ensemble van de 0 uur-run.

Met die instraling dus zon komt het wel goed lijkt me. Vanaf dinsdag ligt de kans op geen of weinig (zon belemmerende) bewolking dagelijks rond of boven de 85%! Tot die tijd op de dagelijkse gang in de avond en nacht vaak ook wel al helder. Hou als dat zo is de lichtende nachtwolken in de gaten! Daar waar het opklaarde zijn er de afgelopen dagen ineens al veel gezien!

De nieuwe GFS-run (06 uur) helpt me mooi toch het extreemste plaatje uit te kiezen, om te beschouwen hoe reëel de bizarre waardes zouden kunnen zijn. In de hoofdrun, voor zondag 17 juli: 42 tot 43 graden in een groot deel van zuidelijk Nederland, in West-Vlaanderen (net ten zuiden van Zeeuws-Vlaanderen) 44 graden. En niet voor het eerst dus. Iets minder maar nog altijd bijzonder extreme waardes van 40 tot 42 graden kwamen inmiddels relatief vaak voorbij. Het komt wat apocalyptisch over en dat is het in zekere zin ook.

Maar kan dat dan wel, 44 graden in de lage landen? Enigszins terecht werden daar in de reacties al ernstige vraagtekens bij gezet. Toch ben ik van mening dat het niet uit te sluiten valt. Wel moet natuurlijk alles goed vallen en is het zo ver vooruit niet alleen om die maar meerdere redenen kansloos om het nu al tot op de dag nauwkeurig te voorspellen. Het blijft dus vooralsnog een theoretisch verhaal, maar toch. De eerste vereiste is uiteraard dat met een zuid-tot zuidwestelijke stroming hete lucht vanuit Spanje en/of de Sahara onze kant op wordt geblazen; liefst meerdere dagen achter elkaar. Maar dan nog: tot voor kort zagen we zelfs dit soort virtuele berekeningen niet eerder voorbijkomen. Wat maakt het al dan niet plausibel? Er zijn verschillende manieren waarop er door meteorologen en weermannen naar gekeken wordt. De eenvoudigste (én door vrijwel iedereen verreweg de meest gebruikte) is de ruwe modeloutput van de diverse numerieke modellen tevoorschijn te toveren. Al dan niet voorzien van nuanceringen. De tweede -ook nog vrij simpele- methode die ook vaak gebruikt wordt of er naast gelegd wordt gaat uit van de temperatuur van de (aangevoerde) lucht op het 850 hPa-vlak. Ofwel gemiddeld genomen op zo’n 1500 meter hoogte – in de vrije atmosfeer. In lagedrukgebieden kan dat tot zo’n 200 meter lager liggen, in hogedruk tot 200 meter hoger. In bovenstaande geschetste situatie juist boven de 1500 meter. In de meest “ideale” situatie of anders gezegd maximaal haalbaar kan er voor de temperatuur op neushoogte bij die T850 hPa zo’n 17 graden opgeteld worden leren de berekeningen én zagen we in eerder situaties. In eerdere modeluitkomsten zag ik echter verschillen tot 19 graden; dat is op zich erg veel; doet me de wenkbrauwen fronsen. In bovenstaande huidige uitvoer wat dat betreft toch wel weer realistisch: immers 44 minus 27. Maar die 27 graden is op zich ook wel weer héél hoog.

Even twee plaatjes waar ik er één (animatie) had willen doen maar gifmaker.me werkt niet mee;

Vrij ingewikkelde plaatjes van het ECMWF waar ik nog eens verder in moet duiken om het goed uit te kunnen leggen maar: ze geven de droogte weer. Of feitelijk (in de geel naar groen kleurschaal) de verdampingscapaciteit die de bodem geeft. Hier op Tijdstip 0 en tijdstip +240 uur (zaterdag 16 juli). Merk het toenemende geel (<20%) op. Het ECMWF omschrijft in de toelichting: “Yellow indicates that plants are close to dying”. Anders gezegd of toch in ieder geval: bodem (vrijwel) uitgedroogd. Het behoeft ook eigenlijk geen betoog; de minimale hoeveelheid neerslag die in de verwachting zit zoals we zagen spreekt daarbij voor zich. Ook het neerslagtekort voor Nederland zal de komende 10 dagen met zo’n 40 tot 50 mm oplopen en met dan zo’n 200 mm weer boven de 5% droogste jaren uitkomen.

Maar het brengt me op de derde manier: naar de lokale omstandigheden kijken en dat meenemen in de berekeningen e/of hiervoor corrigeren. Dat is vrij complex en veelomvattend; voor de leek / amateur nauwelijks te doen. Ik heb er althans met name de data en de software niet voor. Echter: in een drietal parameters zouden we hier wel eens te maken kunnen hebben met antropogene veranderingen die elkaar versterken: hogere T850 hPa-vlak temperatuur, droge bodem en schonere lucht. Om met die T850 te beginnen: waardes zoals hierboven (tot 27 graden) zouden ongekend zijn. Exacte kennis daarover heb ik niet maar ik vermoed: nog nooit gezien. Mede door (via-via) de link van Stefan (dank!) in de reacties zag ik dat toevallig vanmorgen bevestigd door weerplaza: volgens hen is de hoogste waarde ooit voor De Bilt 23.9 graden. Deze hoge(re) temperatuur zou dan echter direct te koppelen zijn aan de opwarming van de aarde.

Twee: de droge bodem in zowel de aanvoerrichting als hier ter plaatse doet dat er relatief gezien extreem weinig warmte verloren gaat door verdamping van vocht. Hoewel hierover nog veel onzeker en onduidelijk is zou ook voor de droogte de opwarming / verandering verantwoordelijk kunnen zijn: het opschuiven van de klimaatsystemen / (hoge)drukgebieden. En drie: de toegenomen verdamping wordt geholpen door de schonere lucht. Een paradoxaal neven-effect van beter omgaan met het milieu, waar volgens mij bovendien in het kader van de opwarming nog maar weinig over geschreven wordt of zelfs aan onderzocht is. De afname van (vooral de zwaveldioxide maar ook andere (stof)) aerosolen resulteert in minder condensatie-kernen; daardoor minder wolken- en mistvorming en dus meer zonnestraling. Die vervolgens ín die schonere lucht ook nog eens minder verstrooid, gereflecteerd en geabsorbeerd wordt; nog meer instraling.

Met name het tweede en derde punt hiervan zijn de lokale omstandigheden die ik bedoel.

Onduidelijk is me óf en in hoeverre deze laatste drie al verwerkt zijn in de modelberekeningen van bijvoorbeeld het GFS en ECMWF. Maar het zou zo maar kunnen. En sowieso: dit zal zeker maken dat hogere temperaturen dan enkele decennia geleden mogelijk zijn / worden. Deze theorie past ook prima als ik het naast dit onderzoek van het KNMI leg; bij de huidige 1.2 graden opwarming blijken de extremen (statistisch / wiskundig gezien) dat wil zeggen de maxima tot 4 graden hoger uit te komen. Weliswaar worden niet alle door mij genoemde oorzaken er specifiek benoemd (wel wordt er (maar dan andersom) gesproken over afkoelende oorzaken als irrigatie en aerosolen) maar als geheel maakt dat het verhaal wel rond.

Dus ja: wanneer alles “goed” valt zijn temperaturen van 42 tot misschien zelfs wel 44 graden naar mijn idee in theorie mogelijk!

Voetnoot 1 tot slot: dat dus in het algemeen; het is zoals gesteld mede en juist daardoor véél te ver vooruit om nu reeds te stellen dat het volgend weekend zo extreem heet zal worden; zeker als dat zonder de nodige mitsen en maren gebeurt / gekopt wordt overgenomen / landelijk gepubliceerd wordt (richting de leek). Anderzijds doen we er hier natuurlijk ook aan door het tóch te benoemen. Maar zoals gezegd: met de nodige omzichtigheid. Die, als ik het zo inschat, door ons selecte groepje volgers, lezers, reageerders, goed begrepen wordt. Dit artikel vrijwel puur als theoretische mogelijkheid. Dank voor het zo constructief en positief meedenken en reageren trouwens; blijf dat vooral zo doen!

Voetnoot 2: excuses als ik in mijn fanatisme voor de extremen en als liefhebber van warmte te enthousiast ben. Uiteraard is het zo en besef ik dat temperaturen boven de 30, of 35, of 40 graden voor velen (waaronder toch zeker de kwetsbaren en ouderen) véél te veel zijn. Ieder zijn ding. En zie het dan maar als waarschuwing.

Leo
Author: Leo

86 comments

 1. Mooi bericht Leo.
  Zag op Twitter een bericht: het kan misschien wel 40 graden worden. Was het hoogste lijntje in de pluim voor die dag. Ik heb maar even geantwoord dat het misschien ook 18 graden kan worden (laagste lijntje) 😋

 2. Top! Laat het maar lekker rond de 28 graden blijven hangen😀 vanaf maandag zit ik 12 dagen op de camping met de kids in Eersel🙏😀 30+ worden de kids en ik niet gelukkig van

 3. Leo, dikke complimenten voor de uitgebreide uitleg over factoren, kansen en de wijze van interpreteren. De kennis die je hiermee verspreid onder ‘ons’ zorgt ervoor dat we op verjaardagen en op het werk etc altijd het beste de discussie aan kunnen gaan over het weer. Ik wel in ieder geval. Heerlijk.

  1. Sluit ik me bij aan! Knap staaltje tekst/uitleg chapeau!👏

 4. Complimenten Leo voor je mooie en leerzame uitleg! Ik leer hier iedere dag weer bij! We zullen zien wat t uiteindelijk allemaal wordt, hoewel ik zelf absoluut geen fan ben van 30 +!!
  Nog maar even genieten van de komende koele dagen! ❄️🌡🥵

 5. Lekkere malse regen hier… we zullen het gaan missen..
  Laatste hoofdrun GFS gaat voor af en toe een paar hete dagen terwijl het Europese model de extreme hitte de komende 10 dagen vooral ten zuiden van ons berekend…

 6. Haha, met veel plezier én niet zonder enige trots zie ik zojuist twee gelijkwaardige blogs voorbijkomen. Beiden (gelukkig) geschreven / verschenen ná mijn verhaal dus ik pleit mezelf vrij van plagiaat 😉
  Op buienradar vrijwel identiek als wat ik schreef. In overigens, zo lijkt het me, dezelfde paradox / stress schietend: wel / niet benoemen en zo ja dan maar met de grootst mogelijke omzichtigheid.
  Waarin aldaar een beetje doorgeschoten wordt m.i. : de uitspraken “De kans dat dit uitkomt is bij het bekijken van enkel en alleen deze kaart zo goed als nihil. Wat zeg ik? Misschien wel gewoon 0” en “Maar er zijn meerdere redenen waarom we onszelf nog eens goed achter de oren moeten krabben” zijn -op zich terecht- relativerend bedoeld maar een tikkeltje overdreven en worden bovendien niet verder toegelicht. Behalve de basis principes dat het ver vooruit is en alles goed moet vallen. Maar dat werd al benoemd en daar waren we zelf ook al achter 😉

 7. En dit is geweldig leesvoer (bron / getipt door Reinier van den Berg). Prettige schrijfstijl met enige humor. Vooral de passages “I expected that this would be the only time we would see such an extreme in the forecast, and it would join the hall of fame of crazy GEFS forecasts.” (over het eerste ensemble-lid dat die 40 graden deed verschijnen, op 30 juni j.l.) en “Parallel universes, so-to-speak” (over zoals wij dat noemen de virtuele voorpret / meteofictie) deden me meer dan glimlachen. Boeiender zijn echter de details waarin ik mijn blogje (gisteren deels gestoeld op wat aannames) meer dan bevestigd zie.

 8. Met name het stukje (in onderliggende links) over de uitgedroogde bodem die ik ook benoemde springt er uit. Hier wordt het bodemvocht besproken en bevestigd wat ik er gisteren over schreef. Simon Lee en Janek Zimmer stellen (ook in de reacties in de tweets) dat:
  – de vochtigheid van de bodem (en dus het verlies aan warmte door verdamping ervan) in het GFS model zit. Met de kanttekening dat het sinds de laatste update mogelijk iets té enthousiast is
  – de uitdroging in deze range tot een verhoging van de maximaal haalbare temperatuur van 3 graden kan resulteren
  – die droge bodem werkt twee kanten op (waar ik zelf dus ook al goed op zat al zeg ik het zelf 😉 ) : niet alleen ter plaatse gaat in geschetst scenario nog maar nauwelijks tot geen warmte verloren door verdamping maar ook onderweg in de aanvoerrichting d.w.z. met name over Frankrijk. Dit beïnvloed volgens Simon zelfs de temperatuur op enige hoogte in de atmosfeer; wat dus de extreem hoge 27 graden die ik benoemde deels zou verklaren.
  NB ook dit blijft een verwachting (zie in de laatste tweet de bodemvocht-kaart rechtsboven; die is voor 16 juli) maar de betrouwbaarheid hiervan (regen i.c.m. verdamping) is relatief hoog.

 9. Met de nieuwste GFS run zijn de kansen op de extreme hitte m.i. aanzienlijk gestegen. De 40 graden grens (in deze run m.n. over ZO-Brabant) nu in de hoofdrun op twee dagen doorbroken (16 en 18 juli) en alweer meer ondersteuning in het ensemble. Maar hoewel nu (voor het eerst) binnen de 10 dagen: blijft echter ver weg met veel spreiding = onzekerheid!

  1. Leo, ECMWF en GEM gaan voor veel minder hete oplossingen voor de komrnde 10 dagen…
   Hoe zie jij dit in relatie tot GFS ?

   1. Het meest markante verschil tussen het ECMWF en GFS in de operationele runs ontstaat aanstaande woensdag. Tot dan redelijk overeenstemmend maar daarna al snel ver uiteenlopend. In het GFS-model gaat het hoogtelaag dat op dat moment tussen het zuiden van Portugal en de Azoren ligt aan de wandel: trekt NNO-waarts langs de kust van Portugal en daarna langzaam oplossend richting het ZW van Groot-Brittannië. Zodoende de weg vrij makend voor de zuidelijke stroming waarin de hitte -later enigszins afgesnoerd- de lage landen bereikt. In het ECMWF trekt het zich juist NNW-waarts terug richting de Azoren om pas later -wat verder op de oceaan- noordwaarts te trekken. Maar hierdoor zou de echte hitte ons niet bereiken. Hoe ik dit zie? Het onderstreept wat mij betreft vooral dat het nog te ver weg is 😉 Maar intussen wel twee scenario’s te noemen wellicht. In dat geval zou je kunnen veronderstellen dat we de komende dagen gaan zien dat het ene model naar het andere toetrekt. Of -flauw maar niet zelden nog de beste gok- iets daartussenin. NB GEM volg ik niet zo omwege te weinig vertrouwen in en dus ook niet genoeg kennis van. Maar zal zo nog even kijken.

    1. Dank alvast voor deze reactie Leo… De komsr van extreme hitte is nog geen uitgemaakte zaak. De boel zit in geen enkele run echt op slot dus mocht het toch heel heet worden dan is de kans dat het ook weer koeler wordt best groot..

     Het is nu in ieder geval gewoon fris.. 17 graden en de motregen maakt het hier zeiknat…..brrrr

    2. In de GEM-operationele run (zonder er dus een waarde oordeel aan vast te knopen 😉 ) min of meer hetzelfde als in het ECMWF: het hoogtelaag trekt niet goed noordwaarts waardoor de zuidelijke stroming uitblijft. In het ensemble iets minder maar toch ook wel enige hete leden aanwezig.

   2. Btw. In het ECMWF-ensemble zit ook wel een aanzienlijk deel dat meegaat. Ik gebruik deze weergave even omdat die de maxima en verdeling het beste weergeeft. Tel er, zoals ik ook in het bericht aangaf bovendien gemiddeld gezien nog maar 2 graden bij op.

  2. Ook grappig om te zien dat voor 20-7 één lijntje ruim over de 40 gaat en een andere op 15 blijft steken! Ergens tussen de 25 en 30 vind ik trouwens heerlijk, maar ook wel weer zat. Al zal bij mij in de middag de wind wel weer draaien en koelte vanaf het water aanvoeren….

 10. Oef! Hoop het toch echt niet… Hoewel het heel bijzonder zal wezen brengt dit ook gevaren met zich mee voor mens en dier… mocht het uitkomen zal al het werk buitenshuis grotendeels stil liggen, zit een ieder bij de airco🥵 ( mocht deze aanwezig zijn😅) of sluit zich op in huis.. zal er een code oranje/rood?? Uitgegeven worden?

  1. M.b.t. de code geel / oranje vind ik het actueel enigszins chaos. Te vaak worden er aanpassingen verricht. De laatste wijziging m.b.t. hitte vind ik overigens wel een goede: de criteria zijn flink opgehoogd. Tercht lijkt me – in een opwarmend klimaat waardoor je er dus steeds meer aan gewend raakt. Dit ook in tegenstelling tot de vreemde move in 2015 toen het criterium voor het hitteplan verlaagt werd van 5 naar 4 dagen >27 graden. In de tabel links code geel, rechts oranje. Op basis van de operationele GFS (0u) run vanaf 16 juli code oranje voor Brabant en Limburg, op 18 juli op wat uitgebreidere schaal. Code rood is in principe voor zover ik weet nog steeds gelijk aan oranje maar dan na impact-analyse en overleg met diverse andere partijen (denk bv. aan sneeuwval in de maandagochtend-spits vs in de nacht naar zondag). Voor hitte is code rood nog nooit uitgegeven maar zou het 44 graden worden sluit ik dat niet uit.

   1. Code geel d.w.z. activatie nationaal hitteplan is in deze zo mogelijk nog vager 😉 Het KNMI lijkt te zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de beslissing over activatie; het RIVM echter evenzo.. Verder is het RIVM (maar dat kan ik me voorstellen door de steeds wijzigende definities (en inzichten)) de weg een beetje kwijt: op de site (zie het kader) een wel heel vage omschrijving. In onderliggende publicatie wordt weliswaar het criterium (verwachting van) 4 dagen >27 graden genoemd maar die stamt uit 2015 en lijkt niet up-to-date..

 11. @weermannen, enig idee wat het weer in vorarlberg gaat doen de komende periode? Kan even de site niet meer vinden waar ik per locatie kan klikken en dan de pluimen zie

    1. Thx Hans! Hier durfde ik mijn handen niet aan te branden 😉 Enerzijds actueel niet zo goed ingelezen, anderzijds vind ik dat gebied sowieso altijd lastig en dus gevaarlijk om uitspraken over te doen. Wellicht kan Ronaldo hier bij tijd en gelegenheid nog iets over zeggen?

    2. Hier teken ik voor. Overdag lekker warm en dus heerlijk op de berg, maar gedurende de dag de wolken goed in de gaten houden zo zien. Net ff naar de cape gekeken en die gaat dagelijks door het dak haha. Denk dat de zelfontspanner die werkt op lichtflitsen mee gaat voor mooi onweer

 12. Ik denk dat we de landelijke hittegolf niet eens gaan halen. Enkel dagje of twee boven de dertig en dat zal ’t zijn.

 13. @ broer laten we hopen! Maar ik vrees ervoor zeker in België! Ik denk dat we vanaf maandag vertrokken zijn voor enkele warme tot erg warme dagen! Hopelijk heb ik het fout!

 14. Volgens mij was de eerste hele hete voorspelling voor de 15e voorspeld en nu is dat de 17e. Als dit in de winter gebeurt met vrieskou weten wij al dat we niet te blij moeten worden(op de voorpret na dan).

  1. De eerste dikke 30er stond voor de 13e juli in de prognose voor De Bilt. Daarna steeds iets opgeschoven. Klopt, in de (afgelopen) winter(s) maken we dat al te vaak mee dat opschuiven en dat er niets van overblijft uiteindelijk…… helaas.

 15. Fijn geschreven bericht Leo! Lees anders niets in de media over de “Hans-warmte”…. 😉
  De 30ers lijken wel een zekerheidje te worden maar voor hoe lang? De veelbesproken 40ers daarentegen zijn nog lang niet zeker voor de LL.
  Merk tevens op het grote verschil in temperatuur: Zuid- vs Noord-Europa.

 16. Nog even doorgaan met duimen, 30+’ers bijna uit de pluim!

  1. Die zie ik niet Broer. Tenzij je een tikfout maakte / 40+ bedoelde 😉 Maar zelfs dat is niet helemaal het geval toch 😉
   Op 12 en 13 en 16 t/m 18 juli (maar dan met grote spreiding!) ligt het ensemble-gemiddelde op 27 a 28 graden en ligt ruwweg de helft daar (ruim) boven. Dat bovendien (in theorie; bij uitkomen van een fictieve situatie) bewezen zo’n twee graden te laag berekent, maar dat desnoods terzijde.
   Los daarvan, Roland geeft het ook al aan, regio zuid zal een stuk warmer zijn.
   Wel is het zo dat de nieuwe pluim (van vanmorgen) iets minder heet is op die termijn. Maar mi.i (en naar ik verwacht) op ramkoers voor extremen op 17 t/m 19 juli. Enorm benieuwd naar de komende runs!

   1. Het is inderdaad wat whisful thinking haha. Maar ik zie toch wel een neerwaartse tendens in de laatste paar kaarten.

 17. En de regio zuid? dit is midden. zou kunnen schelen.

 18. Hoe wordt komende weken het weer in Frankrijk? Daar fietsen ze de tour de france…gaan ze daar 40+ krijgen?

  1. Hmm. Interessant maar lastig! Hoewel ze als ik het goed heb dan vooral in de Alpen koersen zit er met name voor zuid(west) Frankrijk vanaf woensdag zo’n 10 graden verschil tussen het ECMWF en GFS (ruweg 30 of 40 graden!). Zal er later vanavond of komend weekend eens goed naar kijken; thx voor de tip!

 19. Vooralsnog niet eens met de constateringen van Jeroen en Hans dat het actueel steeds opschuift. De eerste ongeveer (of ruim; afhankelijk van naar welk model je kijkt 😉 ) 30 graden staat nog steeds voor de 12e geprojecteerd. De eerste rond of boven de 40 graden stond los alleen in dat ene door op weerwoord en Marc Putto benoemde lid op +600 uur op 14 juli, daarna de eerste GFS hoofdrun (op 30 juni) op 15 juli (op dus +384 uur!), en vanaf dan consequent en vaak op 16 of 17 juli (slechts wisselend tussen die twee data) ; inmiddels (vanmorgen ; de 0 uur run) op +210 uur. Op die termijn en zo consequent niets op aan te merken en zou het (op laten we zeggen twee dagen na nauwkeurig) uitkomen voorwaar een zo goed als unieke prestatie. Wel is het zo dat (ná jullie constatering) er sinds de run van gisteravond de scherpste randjes er wel een beetje vanaf zijn, m.u.v. de (0 uur) run van vanmorgen; daar dus toch weer / nog die 40 graden over een deel van België en 39 in Z-NL. Los daarvan – of ook wel- nog altijd enorme verschillen tussen het ECMWF en GFS . Vanaf aanstaande woensdag zowel voor de lage landen als delen van (tour de) France 10 vragen verschil (35 vs 25 resp.40 vs 30) . Zo meteen maar weer eens naar de 12 uurs kijken 😉

  Maar, toegegeven: nog allerminst zeker / te ver vooruit / te veel spreiding!

  1. Btw. Gezien de ontwikkeling op het eind in de ECMWF (0 uur) run en pluim ligt die op ramkoers voor extremen op 16 t/m 19 juli. Enorm benieuwd naar de komende runs!

   1. In dat opzicht zijn de temperatuurafwijkingen (850 hPa) van het Europese model op 216 uur en 240 uur idd wel interessant: die hitte lijkt ons op 216 uur te gaan overspoelen maar trekt zich weer terug op 240 uur… met zelfs negatieve temperatuurafwijking in het noorden van Nederland…

  1. Onweer en hagel zo te zien. Dan moet er ergens een thermisch laagje gaan ontstaan lijkt me. Benieuwd naar verdere berichten.

 20. Met bijbehorende Tmax 😉 Dit voor nu; straks als EC en ensembles uit zijn meer.

  1. Het golft… onzekerheid is groot..kan morgen weer anders zijn. 27 graden met een zonnetje is prima👌👌

 21. Hogedruk gebieden komen en gaan waardoor er tussen een “ pauze” zit qua temp. ( als ik het allemaal een beetje juist volg? 😅) volgens mij zitten we op het randje van echte “ hitte” en de wat “mildere” temperaturen klopt dit??

 22. Juist wanneer we o.b.v. de (12-u) runs van gisteravond de extreme hitte zouden afschrijven knallen de daaropvolgende runs er weer vol in; het blijft dus super spannend! Die van gisteravond (12-u) (excuses voor mijn valse belofte trouwens; het kwam er niet meer van) slaan we maar over. Redelijk complex maar bovendien alweer achterhaald. In de GFS (hoofd) run van zowel gisteravond laat (18u) als vanmorgen (0h) op zowel 16, 17 als 18 juli de 40 graden grens zo ongeveer over zuid(oost) NL. En warempel: het ECMWF (bijgaand kaartje voor volgende week zondag) is er nu behoorlijk naar toe geëvolueerd, zowel voor midden komende week als volgend weekend. Was het verschil tussen EC en GFS gistermorgen voor aanstaande woensdag (!) nog 10 graden, nu is dat ongeveer 5 (EC tot 29 graden in het ZO, GFS 34). Dan donderdag en vrijdag een kleine dip hoewel die ook kleiner geworden in de nieuwste runs. Dan het spektakel dus volgend weekend? Onder in beide modellen overigens niet eens “ideale” omstandigheden. De warmte tot hitte aanstaande dinsdag en woensdag is vrij zeker; voor volgend weekend nog altijd erg veel spreiding. Maar is weer een stukje kansrijker geworden.

 23. Met dank aan Ronaldo voor de tip een nieuwe manier van gif-jes maken (ezgif.com) .
  Onderstaande om aan te geven hoe complex de verwachting is / kan zijn. Los van de algehele situatie (en dat het nog ver weg is): (thermische) laagjes / bewolking / neerslag kunnen nog roet in het eten gooien. Merk in deze op hoe onder invloed daarvan in de huidige GFS-run de maxima (zaterdag) in het (zuid)oosten al vroeg in de middag bereikt zouden worden en in het zuidwesten pas veel later in de middag (achtereenvolgens de Tact 14 uur en Tact 20 uur en de Tmax tussen 14 en 20 uur).

 24. En dan nog de ECMWF-pluim. Voor regio zuid; daar (zie ook het kaartje dat ik hierboven postte) in de jongste run de hoogste temperaturen.

  1. Wat een hel…echt duimen dat dit niet uitkomt.

  2. In feite de pubrun… maar dan voor ’t koude bier 😉

   1. Hahaha……….. maar dan drink ik ‘m wel ergens anders 😉

 25. GFS06 zojuist.
  De Bilt. Vraag is óf de soep écht zo heet gegeten gaat worden…………… en anders koude soep daarbij misschien?

  1. Maastricht. In het zuiden schiet de hoofdrun door het dak. NL 42 °C max voor omgeving Breda 😉 en voor België 44 °C max.

 26. Thx Hans! En ietsje meer nog op maandag toch. Hier de kaartjes die er bij horen voor zondag (17/7) en maandag (18/7). Op maandag ook een deel van Limburg die 44 graden. Met de temperatuur op het 850 hPa-vlak voor wat langere tijd tussen de 25 en 27 graden wat dat betreft plausibel. Trendje trouwens dat ook die maandag en dinsdag zeer heet kunnen gaan verlopen; zat al wat langer in het EC.

   1. Is er ook zoiets als een superhittegolf? 5 dagen boven de 30 en 3 daarvan boven de 35 (of 40)?

    Hoe zullen we zoiets dan noemen? De Hans-warmte is er al.

 27. Het begint nu wel zeer regelmatig terug te komen. En met de opbouw van de hitte in o.a. Spanje en zuiden van Frankrijk is de afstand van die hitte prima overbrugbaar.

  Koelelementen allemaal alvast in de vriezer. IJsblokjes zijn in de maak.

 28. GFS Oper. Maandag 18 juli. Daar staat echt 45/46 graden. 🥵

  1. Maar vasthouden aan vrijdagnacht de 22e… lekker alles openzetten…

   1. GEM… niet echt betrouwbaar gaat voor maandag de 18e juli voor heerlijke lage twintigers. Ben benieuwd waar het Europese model zo mee komt.. hier de kaart van het GEM voor de 18e…:

 29. Niet gedacht dat deze foto die ik maakte in Death Valley ooit nog eens hier van toepassing zou zijn….

   1. Mijn nederige excuses Lars. Ik had er bij moeten zetten: ‘van toepassing kunnen zijn.’

    Je hebt he-le-maal gelijk. Het is en blijft meteofictie. En dus mag ik er nog niet mee spotten of mn verbazing uitspreken. Grote onzekerheid. Nog te ver weg. Moet nog in de betrouwbare termijn komen. Volgende run kan weer anders zijn etc.

    😉

    1. Haha Mark… always a gentleman zelfs als iemand de kwinkslag niet begrijpt…
     Leuke foto en wie weet ook hier van toepassing hoewel ik de hoop heb dat het niet zo ver komt..

    1. Hahaha…… wie heeft zo snel de tekst aangepast in: n.l. 🙂

   1. Op het eerste gezicht valt het hier boven nog wel mee. We hebben afgelopen winter een stuk minder sneeuw gehad, dus veel minder smelt water. Gelukkig was het voorjaar van tijd tot tijd best wel nat, dus het is nog mooi groen overal. Boeren mogen hier nog gewoon spuiten. Of het allemaal zo blijft is een ander verhaal want er lijkt nu een warme droge periode aan te komen. Italie is het daar in tegen een stuk slechter, ook minder smelt water, maar veel warmer en droger voorjaar……

    1. Oh fijn. Italië dat is wat (net als o.a. Fr.), wat een drama “wassermangel”.

 30. Nieuwe EC-pluim laat extreme hitte weer grotendeels achterwege gelukkig.
  Weekje warm zomerweer zal ’t wel worden wellicht.

 31. Denk dat het wel weer met een “ sisser “ zal aflopen. Het is nog een week weg maar zomers wordt het zeker. Op dit moment in Zutphen licht gemiezer. Aangename temperaturen en lichte bries uit de koele kant. Lekker weer om te genieten van de Tour en Max. Tennis vind ik ook leuk maar niet met die twee die juni de finale staan. Net als met vele sporten is het met het weer ook op en af.
  Van dag tot dag de ontwikkelingen bekijken en zien wat de vorm is. Ik zit niet te wachten op nachttemperaturen van boven de 20. Hoewel de airco verwachting zal geven.

 32. Altijd bij voorbaat geklaag of het nou heel koud word of extreem warm… 😀 Wij zitten toch allemaal op weerfora’s te kijken en te lezen omdat we gek zijn op extremen en allemaal gefascineerd door het weer. Ondanks dat ik er ook geen zin in heb, hoop ik het dat die temps uit gaan komen en dat we de 40+ ergens gaan halen. Het zelfde dat ik hoop dat het in de winter -30 word en er een zware sneeuwstorm komt, dat ik smorgens de deur niet open kan doen😂 ofdat er nachten lang mcs overtrekken en supercellen met ef3 tornado’s. Dat gezever over van mij hoeft het niet liever 20 graden… Dit is toch de reden dat wij allemaal weerkaarten zijn ? Trek het je vooral niet aan en neem alles met een korreltje zout. Laat de 40ers maar komen🤪

 33. Pluim weer tikkeltje warmer in vergelijking met gisteravond ecmwf
  Gfs blijft door het dak knallen de 18de

  1. GFS06 nu de 19e met 45 °C. Maar ja, kan nog aan gesleuteld worden 😉

Comments are closed.